הדרך ליישם מערכת ענן ללא העלאת נתונים רגישים – Tokenized Sending

ענן דיגיטלי נעול במנעול

הדרך ליישם מערכת ענן ללא העלאת נתונים רגישים – Tokenized Sending

כאשר פירמה מעוניינת לבצע קמפיין תקשורת עם הלקוח (משלוח e-mail ו/או מסרונים וכו), אך איננה מעוניינת להעלות נתונים רגישים של לקוחותיה לענן (Salesforce Marketing Cloud (SFMC, עקב רגולציה או איסור בחוק או כפועל יוצא של מדיניות פנימית הנוגעת לשימוש בנתונים רגישים של הלקוחות, Tokenized Sending (משלוח באסימונים) הוא תהליך טכנולוגי הקיים בענן Salesforce המאפשר ביצוע תקשורת עם הלקוחות בדוא"ל ועוד, על ידי שילוב נתונים שמועלים לענן (מכיוון שאינם רגישים) עם נתונים שמאוחסנים בשרת מקומי מאובטח ואינם עולים לענן.

דוגמה לנתונים שראוי להתייחס אליהם כרגישים:
– נתונים אישיים
– נתוני בריאות
– כל נתון אחר שיש רצון להשאירו על השרת המקומי ולא להעלותו ל-SFMC
בתהליך זה, באמצעות קריאה יזומה מה- API של ענן Salesforce Marketing Cloud דרך ה-Tokenized Sending ניגשת המערכת בזמן אמת לשרת הנתונים המאובטח של הפירמה שולפת ומשלבת את הנתונים הרגישים הרלוונטיים לתוכן הדוא"ל הספציפי של כל נמען, ללא אחסונם על SFMC.

במקום אחסון נתונים רגישים בענן, יאוחסן אסימון (Token) חד ערכי שייגזר מהנתונים בשרת המאובטח לכל משלוח המיועד ללקוח מסוים בענן SFMC. כל אסימון כזה ייצג כתובת אימייל או מספר סלולר של לקוח אבל לא יכלול אינפורמציה על הלקוח.
לדוגמה: אסימון יוכל להראות כך: e_684384628@example.com. במועד המשלוח, מנוע השיגור של SFMC יקשר בין האסימון לכתובת מייל יחד עם התוכן האישי שאמור להיות משולב במשלוח המצוי בשרת המאובטח. השידוך הזה יתרחש בזיכרון של המערכת ולא בבסיס הנתונים ב-SFMC. תהליך ה- Tokenized Sending מעביר (מזריק) את תוכן התקשורת המלאה לMarketing Cloud Mail Transfer Agent שהוא הראשון מסדרת שרתי/סוכני דוא"ל שיטפלו ויעבירו את המסר לפני שהוא מגיע ליעדו הסופי – הלקוח. מערכת ה-Tokenized Sending מטפלת במסר עד להעברתו לשרת הדוא"ל הראשון.
ניתן לאחסן ב- SFMC נתונים לא רגישים של הלקוחות לשם ביצוע סגמנטציות ופעילויות נוספות המיועדות לבנייה ולהפעלת מסעות לקוח.

השימוש ב- Tokenized Sending מאפשר שיגור פרסונלי של הודעות ומאפשר להודעות אילו להיות חלק ממסעות לקוח, ניהול אירועים ופעילויות נוספות. ניתן לבצע חיתוכים וניפויים ברשומות המכילות מידע המקושר לאסימון.
כל המעקב אחר שיגור המסר עד לפתיחת המסר וקריאתו ע"י הלקוח יתועד בבסיס הנתונים של – SFMC ללא התייחסות/שמירת הנתונים הרגישים. נתונים אילו יאספו על בסיס מספר ייעודי הצמוד למשלוח.

תרגם וערך: אורי רוזן, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברת דאטה פרו Proximity
orir@datapro.co.il

מקור: Salesforce marketing cloud