תכניות יעדים עם תמריצים ו-Co-Marketing מייצרות לימונדה מכל לימון ומשפרות תוצאות בקרב משתתפי התכניות, עד לאחרון בשרשרת, בצורה דרמטית ומשמעותית מאוד במונחי רווח לארגון.

המטרה בתכניות מסוג זה היא להמריץ מערכי מכירות, הפצה, ספקים ואנשי מקצוע באמצעות הצבת יעדים ספציפיים, לרוב אישיים, כדי להצדיק מתן פרסים, הטבות והעצמת המשתתפים. זאת בתמורה לעמידה ביעדים, תוך הפעלת תקשורת אישית רציפה בערוצים שונים שמטרתה לייצר אנרגיית עשייה ושיפור תוצאות מתמיד בקרב כל אחד מהמשתתפים.

מי קהל היעד? 
מפיצים, בעלי מקצוע, מוכרנים ונציגי מכירות, מנהלי מערכי מכירות, זכיינים, חנויות וסניפים.